dimarts, 24 de març de 2015

Els trobadors, la lírica trobadoresca i la llengua occitana
La Laura Borràs ens explica en aquest vídeo que els poetes que integren la lírica provençal dels segles XII i XIII són els anomenats trobadors. El trobador no tan sols creava el text de la poesia, sinó que també componia la música amb la qual s'havia de difondre la cançó per mitjà del cant. El trobador era, doncs, músic i poeta alhora, i feia ús de la llengua provençal (o occitana). I no ens n'oblidem, hi havia dones trodadores: les trobairitz.

A tall d'informació, el mes de desembre de 2013 es va activar la primera cadena de televisió en occitàÒC tele. Ús deixo l'enllaç per tal de prendre consciència de l'existència avui dia, encara que feble, de la llengua occitana, i per tal de poder sentir com sona i poder comprovar la forta similitud amb la nostra llengua.