dimarts, 21 d’octubre de 2014

Ramon Llull escriu la nostra primera novel·la

Ramon llull no és un literat com Dant, Shakespeare o Cervantes. Ramon llull és un pensador. Farà servir la narració per poder aconseguir els seus objectius.
Ramon Llull a finals del segle XIII (1283) va escriure la primera novel·la catalana. Però no serà una novel·la de cicle artúric, no tindrà per protagonista un cavaller. Llull reemplaçarà l'heroi cavalleresc per un jove nascut a la ciutat, dotat d'una missió de reforma de l'Església com a institució d'aquest món. Aquesta novel·la és el Llibre d'Evast e Blanquerna coneguda així fins la darrera edició que se n'ha fet, passant de manera valenta a ser el Romanç d'Evast e Blaquerna. Canvi que s'ha portat a terme perquè segons Martí de Riquer, Llull anomena l'obra romanç tres vegades i al final del text perquè ell sabia que un roman era una bona manera d'adreçar-se a la cort.

A continuació, aquest vídeo ens ajudarà a entendre el Llull pensador i el Llull que s'adonà plenament de la virtut de la literatura. Cal traslladar la informació a la llibreta d'escriptura. I intenteu respondre per què el vídeo s'inicia amb aquestes paraules: "El passat és més parescut al futur que l'aigua a l'aigua". Quina similitud hi ha entre el segle XIII de Ramon Llull i el nostre segle XXI?

A més a més, us afegeixo la tria del clàssic preferit de Joan F. Mira i de Xavier Escura.