dijous, 16 d’octubre de 2014

Com fer un mapa conceptual de la conferència "Literatura medieval europea" de Martí de Riquer

Em fareu un mapa conceptual/mental de la conferència escrita de Martí de Riquer "Literatura medieval europea". La trobareu a la pàgina 18-19 del dossier.

Val la pena que us familiaritzeu amb aquestes eines per poder fer mapes conceptuals/mentals:

           gliffy  http://www.gliffy.com/

           spicynodes  http://www.spicynodes.org/index.html

           cmap tools  http://cmap.ihmc.us/

           text2mindmap  http://www.text2mindmap.com/

           bubbl.us  http://bubbl.us/

           mindmeister  http://www.mindmeister.com/

Els mapes conceptuals/mentals permeten l'organització de les idees i veure com es connecten i es relacionen. Ajuden a ordenar i estructurar el pensament i faciliten la connexió de la informació.