dimarts, 2 de setembre de 2014

La literatura, la llengua i la comunicació en l’era digital

Aquest blog porta per títol Educació literària i lingüística. Vaig decidir batejar-lo d'aquesta manera perquè educar literàriament i lingüísticament va molt més enllà que ensenyar només literatura, entenent per ensenyar literatura, donar a conèixer autors, obres i mètodes d'anàlisi i comentari de textos. 
Felipe Zayas en aquest vídeo ho explica molt bé. L'escoltareu i n'extreureu la diferència que hi ha entre "ensenyar Literatura" i "ensenyar Educació literària":El catedràtic Felipe Zayas parlant d'Educació literària i TIC ens exposa el nou paper de la literatura, la llengua i la comunicació en l'era digital i comenta que Internet, introduint noves formes de lectura, aporta nous objectius a l'educació literària. A més a més, les TIC proporcionen recursos multimèdia per a la creació i la recreació de textos i per a la publicació de les produccions dels alumnes, amb la qual cosa contribueixen a l'assoliment dels objectius tradicionals relacionats amb la comprensió de textos literaris. 
Comprovem-ho:

     1. La literatura habita a la xarxa:   2. Hi ha altres formes de lectura: les edicions digitals d’obres literàries:
   3. Accés a les fonts d’informació:    4. Crear, publicar i compartir textos multimodals:

   5. Interactuar, informar-se, ajudar-se: les xarxes socials: 
Per tant, al llarg del curs veurem com el canvi tecnològic comporta un canvi discursiu i un canvi cognitiu: una nova manera de treballar i aprendre.
  


Per treballar els vídeos sapigueu que hi ha una eina que es diu VideoNot.es que permet crear a temps real anotacions i notes als nostres vídeos. Trobareu més informació aquí.